specijalistički diplomski stručni
Utjecaj cestovnog prometa na okoliš

Božićević Zlatko (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša