specijalistički diplomski stručni
Divljač i autohtone životinje - prirodno dobro otoka Brača

Ante Udovičić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša