specijalistički diplomski stručni
Mjere zaštite na radu pri prijevozu aktivnog ugljena

Goran Markanović (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu