specijalistički diplomski stručni
Upravljanje odlagalištem otpada "Mojanka" Sinj

Saša Vuković (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša