specijalistički diplomski stručni
Procjena opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija građevinskog objekta tvrtke ''Ma&Ja d.o.o.

Josip Heger (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara