specijalistički diplomski stručni
Strane invazivne vrste u Jadranskom moru

Vanja Janković (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša