specijalistički diplomski stručni
Zaštita na radu pri prijevozu dimetil sulfata

Josip Baran (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu