specijalistički diplomski stručni
Zaštita od požara objekata Kaznionice u Glini primjenom stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Ovas Andrija (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu