specijalistički diplomski stručni
Primjena pravila zaštite na radu pri dokovanju broda pomoću sinkrolifta

Zoran Višić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu