specijalistički diplomski stručni
Postupci sanacije onečišćenja radionuklidima nakon incidenta

Jure Ban (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša