specijalistički diplomski stručni
Zaštita okoliša pri prijevozu dušične kiseline

Nikola Matas (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša