specijalistički diplomski stručni
Alarmna tehnička zaštita prodavaonice na malo

Ante Mrrvelj (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu