specijalistički diplomski stručni
Utjecaj zračnog prometa na okoliš

Mario Ljubić (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša