specijalistički diplomski stručni
Gospodarenje otpadom u Općini Perušić

Kristina Štimac (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša