specijalistički diplomski stručni
Procjena ugroženosti od požara za tvornicu obuće ''Una'' d.d.

Branislav Pavlović (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara