specijalistički diplomski stručni
Procjena rizika u Studentskom centru na lokaciji ''Savska 25''

Edita Bulić (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara