specijalistički diplomski stručni
Utjecaj meteoroloških čimbenika na požare raslinja

Andrija Anić-Božić (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara