specijalistički diplomski stručni
Sustav vatrogastva Grada Zagreba

Drago Ruga (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara