specijalistički diplomski stručni
Analiza čimbenika radnog okoliša na poslovima održavanja u HEP-u

Marija Grbelja (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu