specijalistički diplomski stručni
Izvedba vatrodojavnog sustava u hotelu ''Lav''

Josip Marcikić (2017)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu