specijalistički diplomski stručni
Provedba sustava upravljanja okolišem ISO 14001 u tvrtci Čistoća d.o.o. Zadar

Ivan Plazina (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša