Rad nije dostupan
završni rad
Nacionalna politika upravljanja sigurnošću i zaštitom na radu

Marko Burazer-Pavešković (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu