specijalistički diplomski stručni
Alarmna tehnička zaštita obiteljske kuće

Srećko Vukojević (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu