specijalistički diplomski stručni
Uvođenje sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004 u HE Ðale

Petar Delić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša