specijalistički diplomski stručni
Građevinski zahvati kao mjere reduciranja posljedica ili sprječavanja terorističkih napada na objekte

Teo Dubravčić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara