specijalistički diplomski stručni
Sanacija odlagališta Karepovac

Mate Herceg (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša