specijalistički diplomski stručni
Projekt sustava tehničke zaštite

Ante Lažeta (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu