specijalistički diplomski stručni
Procjena rizika pri radu u zoni ionizirajućeg zračenja za carinske službenike

Mario Kolar (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu