Rad nije dostupan
završni rad
Izrada procjena ugroženosti okoliša u funkciji upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Ivana Tadić (2015)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu