završni rad
Utjecaj odlagališta otpada ''Mojanka'' na okoliš

Ante Čarić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu