završni rad
Profil i zadaće menadžera sigurnosti

Karmen Marušić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu