završni rad
Istraživanje problematike menadžmenta integralne sigurnosti

Maja Botić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu