završni rad
Odlagalište otpada ''Mojanka'' u Sinju

Ivan Radović (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu