završni rad
Sustav upravljanja sigurnošću osoba i imovine u trgovačkom centru

Goran Simić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu