završni rad
Opasnosti i mjere zaštite pri izvođenju zemljanih radova

Daniela Ercegović (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu