specijalistički diplomski stručni
Antropogene prijetnje i okoliš

Lucijana Božić Kudrić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša