specijalistički diplomski stručni
Utjecaj na okoliš pri akcidentu u prijevozu alil klorformijata

Suzana Slahi Ružić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša