specijalistički diplomski stručni
Provedba sustava upravljanja okolišem ISO 14001 u društvu Rasco d.o.o.

Marko Fucak (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša