specijalistički diplomski stručni
Protupožarni i sustavi tehničke zaštite u pogonu za preradu otpada

Vilim Novinc (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara