specijalistički diplomski stručni
Aspekti okoliša u HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik

Krešimir Kalauz (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša