master's thesis
Kriminalistički pristup utvrđivanja uzroka požara u građevinama i suradnja s vatrogasnom službom

Silvije Vidaček (2016)
College of Occupational Safety and Health
Chair of Fire Safety