specijalistički diplomski stručni
Kriminalistički pristup utvrđivanja uzroka požara u građevinama i suradnja s vatrogasnom službom

Silvije Vidaček (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu od požara