master's thesis
Zaštita na radu djelatnika privatne zaštite pri osiguranju kritične infrastrukture

Goran Stjepanović (2016)
College of Occupational Safety and Health
Chair of Safety at Work