specijalistički diplomski stručni
Zaštita na radu djelatnika privatne zaštite pri osiguranju kritične infrastrukture
Zaštita na radu djelatnika privatne zaštite pri osiguranju kritične infrastrukture

Goran Stjepanović (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu