specijalistički diplomski stručni
Odvojeno prikupljanje otpada na području grada Zagreba

Marijan Makarić (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu okoliša