specijalistički diplomski stručni
Analiza čimbenika radnog okoliša u tvrtki Špandau Dicmo

Ivan Fiamengo (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu