specijalistički diplomski stručni
Rizici na radu pri utovaru i istovaru naftnih derivata

Jadran Caratan (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu