Rad nije dostupan
završni rad
Zaštita i spašavanje stanovnika, dobara i okoliša u slučaju kriza ili izvanrednih događaja

Ivan Kukuljević (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu