specijalistički diplomski stručni
Mjere zaštite na radu pri prijevozu sumpornog dioksida

Itana Vuković (2016)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu