Rad nije dostupan
završni rad
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način na radnom mjestu agent u pozivnom centru

Kristina Ćosić (2015)
Visoka škola za sigurnost
Katedra za zaštitu na radu